ವಾಟರ್ ಗನ್ ಗಳು

ವಾಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅರಿವು, ಅನುಚಿತವರ್ತನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟತನಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಸಾಕರ್ ವಾಟರ್ ಗನ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಪಡದ ತುಂಟಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು.